Aktualności


OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

2018-12-17

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA"

Dołączone pliki:


Informacja- dotyczy wydawania żywności

2018-12-11

Informuję, że w dniu 14 grudnia (tj. piątek) 2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 -2020 podprogram 2018. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)
Żywność wydawana będzie w godzinach 9:00 – 13:00


Prosimy o terminowy odbiór. Ewa Kwiatkowska
Prezes stowarzyszenia
Spełnić marzenia


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2018-12-04

Zamawiający :

Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2018-12-04

Zamawiający :

Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"


Informacja

2018-09-04

Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Zaproszenie

2018-08-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn. Kluby seniora w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zaproszenie"

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji