Menu główne

Europejski Fundusz Społeczny


Ogłoszenie o wyniku postępowania

2014-07-31

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku postępowania"


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

2014-07-16

link do strony www.efs.gov.pl

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014

Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl, oraz www.jo.zawichost.pl , jak również przesłano do Państwa wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.

czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O PROJEKCIE

2014-05-14

link do strony www.efs.gov.pl

Do udziału w projekcie systemowym zostało zakwalifikowanych 20 Beneficjentów 11 kobiet 9 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikowalności. Ze wszystkimi beneficjentami zostały zawarte kontrakty socjalne .Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe . Z każdą z grup w okresie maj – lipiec 2014 r zostało przeprowadzone
-12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych
-12 godzin doradztwa zawodowego grupowego
- 12 godzin warsztatów zakresu edukacji społecznej
-12 godzin zajęć informatycznych

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O PROJEKCIE"


Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

2013-08-30

link do strony www.efs.gov.pl

W miesiącach marzec –czerwiec 2013r w ramach projektu systemowego odbyły się zajęcia z beneficjentami w ramach aktywnej integracji. Celem zajęć było nabycie lub poszerzenie umiejętności dających możliwości wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 21 osób w tym 10 mężczyzn 11 kobiet, które spełniały kryteria rekrutacji określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenci pracowali w dwóch grupach

czytaj całość publikacji "Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost "


VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

2013-02-28

link do strony www.efs.gov.pl

Od dnia 1 lutego ruszyła VI edycja projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście dla 23 beneficjentów.
Projekt realizowany jest ze środków EFS w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

czytaj całość publikacji "VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost"

Dołączone pliki:


V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost.

2012-02-13

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje piątą edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj całość publikacji "V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost."

Dołączone pliki:


Wzór oferty, CV, Oświadczenie

2011-12-22

link do strony www.efs.gov.pl

Wzór oferty, CV, Oświadczenie

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011

2011-12-22

link do strony www.efs.gov.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu systemowego
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.01.2012 – 31.12.2012

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011"


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji