Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost.

2012-02-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje piątą edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje piątą edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują gminę Zawichost, są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa tych osób. W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie
z zakresu integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Będą między innymi:
● uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych
● korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
● uczestniczyć w zajęciach informatycznych
● uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i kursach prawa jazdy
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji społecznej
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn
Kompleksowość wsparcia i odpowiedź na indywidualne potrzeby każdej z osób biorących udział
w projekcie, indywidualne podejście, cykl szkoleń oraz wielopłaszczyznowość działań zwiększą szanse uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście, telefonicznie pod nr (15) 83-64-219.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji