Menu główne

Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

2013-08-30

W miesiącach marzec –czerwiec 2013r w ramach projektu systemowego odbyły się zajęcia z beneficjentami w ramach aktywnej integracji. Celem zajęć było nabycie lub poszerzenie umiejętności dających możliwości wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 21 osób w tym 10 mężczyzn 11 kobiet, które spełniały kryteria rekrutacji określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenci pracowali w dwóch grupach

Beneficjenci skorzystali
1 Z zajęć indywidualnych w ilości 2 godziny zegarowe dla 1 BO z doradca zawodowym
2.Z zajęć grupowych w ilości 12 godzin zegarowych z doradcą zawodowym dla każdej grupy
3.Z zajęć grupowych w ilości 12 godzin z psychologiem dla każdej grupy
4.z zajęć grupowych w ilości 12 godzin z informatykiem dla każdej grupy
5.Z zajęć grupowych w ilości 3 godziny z zakresu równości szans dla każdej grupy
6. Z zajęć grupowych w ilości 3 godziny z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym dla każdej grupy

Beneficjenci w ramach zajęć skorzystali z poczęstunku, jak również otrzymali zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Od miesiąca lipca 2013 r Beneficjenci podjęli szkolenia i kursy umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji. Dobór szkoleń dostosowany był do indywidualnych możliwości , oraz do aktualnych potrzeb rynku pracy.
W ramach projektu odbędą się szkolenia i kursy:
Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
Fryzjer
Grafika komputerowa Corel Daw
Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy
Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy
Kwalifikacja wstępna na przewóz osób
Kurs prawa jazdy kat C
Kurs prawa jazdy kat. E
Kurs prawa jazdy kat B
Kurs operatora koparko- ładowarki


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji