Menu główne

Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

2014-07-16

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014

Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl, oraz www.jo.zawichost.pl , jak również przesłano do Państwa wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie z wymogami określonymi w ramowej umowie o dofinansowanie Projektu nr: UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.05.2014 r.


I. Zamawiający :
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
godziny pracy: 7:00-15:00
tel.15 83-64-219fax. 15 83-64-051
email: opszawichost@poczta.fm


II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-052/14. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji