Menu główne

Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

INFORMACJA O PROJEKCIE

2014-05-14

Do udziału w projekcie systemowym zostało zakwalifikowanych 20 Beneficjentów 11 kobiet 9 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikowalności. Ze wszystkimi beneficjentami zostały zawarte kontrakty socjalne .Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe . Z każdą z grup w okresie maj – lipiec 2014 r zostało przeprowadzone
-12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych
-12 godzin doradztwa zawodowego grupowego
- 12 godzin warsztatów zakresu edukacji społecznej
-12 godzin zajęć informatycznych

Każdy z beneficjentów został również objęty wsparciem doradcy zawodowego w ramach zajęć indywidualnych , które miały na celu określenie predyspozycji zawodowych i zostały uwzględnione przy wyborze kursów i szkoleń zawodowych.
W ramach poradnictwa socjalnego beneficjenci uzyskali wsparcie w zakresie możliwości rozwiązywania problemów, stanowiących przeszkodę aktywności zawodowej.
Dodatkowo każdy z beneficjentów zapewniony miał poczęstunek podczas zajęć, a dla dojeżdżających przewidziano zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Od miesiąca sierpnia 2014 r rozpoczną się kursy i szkolenia zawodowe , oraz staże.
15 Beneficjentów podejmie szkolenia i kursy zawodowe , natomiast 5 beneficjentów skierowanych zostanie na staż. Celem tych działań będzie wzrost umiejętności zawodowych, które umożliwią


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji