Menu główne

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


 • Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Informacja dla wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

Dołączone pliki:


"Kluby seniora w gminie Zawichost"

Oferta projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

czytaj całość publikacji ""Kluby seniora w gminie Zawichost""

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do zapoznania się z ofertą w ramach realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE"


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny"


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na środków czystości

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych do zajęć plastycznych

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych "

Dołączone pliki:


Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.

Kierownik OPS w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie konsultacji z rodzicami - uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Zapytanie ofertowe 6/2017

  ZAPROSZENIE
  Zamawiający :
  GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
  ul. Żeromskiego 35
  27-630 Zawichost
  Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
  E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 6/2017"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe 5/2017

  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach działalności placówek wsparcia dziennego.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 5/2017"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe nr 4/2017

  Zaproszenie do złożenia oferty na zadani nr 1 - Biletów dla grupy 40 dzieci na basen zgodnie z harmonogramem, zadanie nr 2 - Dostawa biletów do teatru w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat, oraz rodziców dzieci, zadanie nr 3 - Dostawa biletów do kina w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat , oraz rodziców dzieci

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 4/2017"

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na świadczenie usług w zakresie sprzątania w świetlicach w Dziurowie i Podszynie w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
  Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki – uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
  Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe 4/2017

  na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 4/2017"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyniku

  GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
  ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
  Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost.

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe nr 3/2017

  Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 3/2017"

  Dołączone pliki:


  Informacja

  Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne\"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost\"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej Zawichoście informuje, że w postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania "dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" postępowanie zostało unieważnione.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne w okresie od 2.10.2017r. do 30.06.2019 r. - uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  Prowadzone z godnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania " dowożenia i podawania posiłków uczestnikom "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

  Dołączone pliki:


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV

  W związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV"


  Zapytanie ofertowe

  do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
  usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

  Dołączone pliki:


  Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost

  GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE zaprasza do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i rodziców z gminy Zawichost. Celem projektu jest wsparcie rodziny w procesie wychowywania dzieci i kształtowania właściwych postaw. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich kwota dofinansowania wynosi 816 718,34 PLN.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyniku

  GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
  ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
  Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku "

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na : Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

    Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych , Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Celem projektu jest zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego.

    czytaj całość publikacji "Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost""


    Zapytanie ofertowe nr 2/2017

    Zapytanie ofertowe nr 2/2017

    Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
    30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

    1. Zamawiający :
    Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

    Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 2/2017"

    Dołączone pliki:


    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji