Aktualności (archiwum)



wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

2018-12-17

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA"

Dołączone pliki:


Informacja- dotyczy wydawania żywności

2018-12-11

Informuję, że w dniu 14 grudnia (tj. piątek) 2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 -2020 podprogram 2018. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)
Żywność wydawana będzie w godzinach 9:00 – 13:00


Prosimy o terminowy odbiór. Ewa Kwiatkowska
Prezes stowarzyszenia
Spełnić marzenia


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2018-12-04

Zamawiający :

Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2018-12-04

Zamawiający :

Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"


Informacja

2018-09-04

Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Zaproszenie

2018-08-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn. Kluby seniora w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zaproszenie"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyniku na usługę przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost"

2018-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście poniżej w załącznik publikuje ogłoszenie o wyniku na przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost".

Dołączone pliki:


Informacja z otwarcia ofet

2018-07-05

Gmina Zawichost /Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje że

czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofet"

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-07-02

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

Dołączone pliki:


Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej

2018-07-02

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych.

czytaj całość publikacji "Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej"

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-07-02

Gmina Zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na usługę dowozu do klubów seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-07-02

Gmina Zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na usługę polegająca na prowadzeniu terapii zajęciowej w Klubach seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-07-02

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji zajęć seniorami w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Informacja dla wykonawców nr 1

2018-06-27

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

Dołączone pliki:


Informacja dla wykonawców nr 1

2018-06-27

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne

2018-06-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór ofert na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu " Kluby Seniora w Gminie Zawichost.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost

2018-06-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, osoby fizyczne do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost"

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-06-01

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

Dołączone pliki:


Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej

2018-06-01

Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej.

czytaj całość publikacji "Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złozenia oferty

2018-05-22

Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do Klubów seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złozenia oferty"

Dołączone pliki:


"Kluby seniora w gminie Zawichost"

2018-05-07

Oferta projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

czytaj całość publikacji ""Kluby seniora w gminie Zawichost""

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE

2018-05-07

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do zapoznania się z ofertą w ramach realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE"


Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

2018-04-27

Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Dołączone pliki:


JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY ZGŁOŚ SIĘ

2018-03-22

NIE JESTEŚ SAM CHCEMY CI POMÓC

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja

  2018-03-22

  Informujemy ,że w dniu 27, 28 marca (tj. wtorek, środa )2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2017. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)

  czytaj całość publikacji "Informacja"


  Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

  2018-01-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny"


  Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości

  2018-01-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na środków czystości

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych

  2018-01-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych do zajęć plastycznych

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

  2018-01-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych "

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2017-12-19

  Informujemy ,że w dniach 20-21 grudnia (środa, czwartek) 2017 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017.Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu (budynek starego przedszkola).

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


  Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.

  2017-12-07

  Kierownik OPS w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie konsultacji z rodzicami - uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zapytanie ofertowe 6/2017

   2017-11-06

   ZAPROSZENIE
   Zamawiający :
   GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
   ul. Żeromskiego 35
   27-630 Zawichost
   Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
   E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 6/2017"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe 5/2017

   2017-11-06

   Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach działalności placówek wsparcia dziennego.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 5/2017"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe nr 4/2017

   2017-10-31

   Zaproszenie do złożenia oferty na zadani nr 1 - Biletów dla grupy 40 dzieci na basen zgodnie z harmonogramem, zadanie nr 2 - Dostawa biletów do teatru w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat, oraz rodziców dzieci, zadanie nr 3 - Dostawa biletów do kina w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat , oraz rodziców dzieci

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 4/2017"

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2017-10-17

   na świadczenie usług w zakresie sprzątania w świetlicach w Dziurowie i Podszynie w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
   Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

   2017-10-17

   zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki – uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
   Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2017-10-17

   na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

   2017-10-16

   zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

   2017-10-16

   zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe 4/2017

   2017-10-06

   na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 4/2017"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyniku

   2017-10-05

   GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
   ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
   Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   2017-10-04

   Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyniku postępowania

   2017-10-02

   Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2017-09-29

   Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost.

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   2017-09-29

   Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe nr 3/2017

   2017-09-26

   Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 3/2017"

   Dołączone pliki:


   Informacja

   2017-09-26

   Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne\"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost\"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-09-21

   Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   2017-09-21

   Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej Zawichoście informuje, że w postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania "dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" postępowanie zostało unieważnione.

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   2017-09-21

   Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-09-18

   Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne w okresie od 2.10.2017r. do 30.06.2019 r. - uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-09-13

   Prowadzone z godnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania " dowożenia i podawania posiłków uczestnikom "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV

   2017-09-12

   W związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV"


   Zapytanie ofertowe

   2017-09-08

   do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
   usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

   2017-09-04

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie.

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

   2017-09-01

   na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

   Dołączone pliki:


   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

   2017-09-01

   na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   2017-08-24

   Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

   2017-08-14

   Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

   2017-08-11

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
   ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
   Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
   o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r
   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   nazwa stanowiska pracy
   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
   Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 20120, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

   Dołączone pliki:


   Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost

   2017-07-25

   GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE zaprasza do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i rodziców z gminy Zawichost. Celem projektu jest wsparcie rodziny w procesie wychowywania dzieci i kształtowania właściwych postaw. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich kwota dofinansowania wynosi 816 718,34 PLN.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyniku

   2017-07-21

   GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
   ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
   Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku "

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    2017-07-18

    GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na : Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

     2017-07-13

     Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych , Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Celem projektu jest zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego.

     czytaj całość publikacji "Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost""


     Zapytanie ofertowe nr 2/2017

     2017-07-10

     Zapytanie ofertowe nr 2/2017

     Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
     30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

     1. Zamawiający :
     Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

     Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

     czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 2/2017"

     Dołączone pliki:


     ZAPYTANIE OFERTOWE

     2017-07-03

     do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost w budynkach OSP pod działalność ośrodków wsparcia, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016

     Zamawiający :

     GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
     ul. Żeromskiego 35
     27-630 Zawichost
     Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
     E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: - www.zawichost.ops.info.pl

     czytaj całość publikacji " ZAPYTANIE OFERTOWE"

     Dołączone pliki:


     Projekt „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”

     2017-05-10

     Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost. Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

     czytaj całość publikacji "Projekt „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”"

     Dołączone pliki:


     Informacja

     2017-04-27

     Informujemy ,że w dniu 5 maja ( piątek )2017 r wydawana będzie żywność ( ser ) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 – 13:00

     czytaj całość publikacji "Informacja"


     Informacja

     2017-04-04

     Informujemy ,że od dnia 11 kwietnia 2017 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 – 14:30

     czytaj całość publikacji "Informacja"


     INFORMACJA na temat zmian kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

     2017-01-12

     INFORMACJA
     Informuję , że od 2017 r uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
     1. Do pomocy uprawnione są osoby w rodzinie , gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 1028 zł netto ( dotychczas 771 zł )
     2. Osoby samotnie gospodarujące gdzie dochód nie przekracza 1268 zł netto
     ( dotychczas 951 zł )
     Wnioski o pomoc należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
     Wnioski są również do pobrania na stronie internetowej www.zawichost.pl, oraz www.zawichost.opsinfo.pl

     Ewa Kwiatkowska
     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej W Zawichoście

     Dołączone pliki:


     Wigilia

     2016-12-20

     W dniu 17 grudnia społeczność Dziurowa spotkała się na wspólnej Wigilii w ramach projektu „Gotowanie łączy pokolenia”.

     czytaj całość publikacji "Wigilia"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlana

      Zaproszenie

      2016-12-09

      Zapraszamy mieszkańców Dziurowa do udziału we wspólnej Wigilii w dniu 17 grudnia o godzinie 16.00.

      czytaj całość publikacji "Zaproszenie"


      Realizacja projektu „ Gotowanie łączy pokolenia”

      2016-11-28

      W ramach warsztatów kulinarnych zrealizowaliśmy trzy etapy tematyczne:

      czytaj całość publikacji "Realizacja projektu „ Gotowanie łączy pokolenia”"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


       INFORMACJA

       2016-11-15

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że od dnia 23.11.2016 wydawana będzie żywność. Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:30 – 12:00

       Żywność wydawana będzie następująco osoby których nazwiska zaczynają się na literę

       Od A do J - 23.11.2016

       Od K do O - 24.11.2016

       Od P do Z - 25.11.2016

       czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


       O projekcie

       2016-08-01

       Projekt „Gotowanie łączy pokolenia” ma na celu integrację, aktywizację i edukacje wszystkich pokoleń społeczności lokalnej wsi Dziurów poprzez cykl warsztatów kulinarnych i wspólne spędzanie czasu wolnego.

       czytaj całość publikacji "O projekcie"


       Zaproszenie

       2016-07-25

       Szanowni Mieszkańcy! Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Spełnić marzenia otrzymało środki na realizacje projektu pn „Gotowanie łączy pokolenia”.

       czytaj całość publikacji "Zaproszenie"


       Gotowanie łączy pokolenia

       2016-07-08

       W dniu 5 lipca 2016 roku stowarzyszenie spełnić marzenia z siedzibą w Zawichoście ul Żeromskiego 35/11 podpisało umowę pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu na realizację projektu pn: Gotowanie łączy pokolenia w ramach programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

       czytaj całość publikacji "Gotowanie łączy pokolenia"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        INFORMACJA

        2016-06-21

        Gmina Zawichost informuje , o możliwości złożenia wniosku o pomoc żywnościową w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

        czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


        Ankieta „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”

        2016-05-17

        W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zawichost uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

        Dołączone pliki:


        Informacja

        2016-03-15

        INFORMACJA

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że od dnia 16 marca 2016 r wydawane będą wnioski na świadczenia wychowawcze ( 500+ )

        czytaj całość publikacji "Informacja"


        Program Rodzina 500 +

        2016-03-08

        logo


        Informatory oraz wniosek z oświadczeniami do pobrania w załącznikach.

        Dołączone pliki:


        Ogłoszenie o wyniku

        2015-05-18

        Ogłoszenie o wyniku

        Dołączone pliki:


        INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

        2015-05-06

        Modyfikacja załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego

        Dołączone pliki:


        ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

        2015-04-29

        Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie
        z wymogami określonymi w ramowej umowie o dofinansowanie
        Projektu nr: UDA-POKL.-07.01.01-26-052/14-02 Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.05.2014 r.

        Dołączone pliki:


        Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

        2015-04-03

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

        Dołączone pliki:


        Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

        2015-03-11

        Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

        Projekt realizowany będzie w ramach

        Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

        Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

        Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

        czytaj całość publikacji "Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost"

        Dołączone pliki:


        Informacja dotycząca dożywiania

        2015-01-21

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli.
        W tej sprawie należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście , oraz dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np. :
        1. zaświadczenie o wysokości dochodu od pracodawcy
        2.odcinek renty lub emerytury , lub kserokopię ostatniej decyzji
        3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
        4. kserokopie decyzji ze świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych
        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do pomocy w formie dożywiania przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684 zł netto
        W przypadku przekraczającego dochodu na osobę w rodzinie dziecko może być objęte dożywianiem na wniosek dyrektora placówki tj szkoły / przedszkola.


        Karta Dużej Rodziny

        2015-01-07

        Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
        w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
        https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

        Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
        1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
        2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
        a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
        b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
        -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
        3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

        czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

        Dołączone pliki:


        Ogłoszenie o wyniku postępowania

        2014-07-31

        link do strony www.efs.gov.pl

        Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

        czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku postępowania"


        ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

        2014-07-16

        link do strony www.efs.gov.pl

        Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014

        Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl, oraz www.jo.zawichost.pl , jak również przesłano do Państwa wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
        Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.

        czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014"

        Dołączone pliki:


        Karta Dużej Rodziny

        2014-06-16

        Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje, iż od 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

        czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

        Dołączone pliki:


        INFORMACJA O PROJEKCIE

        2014-05-14

        link do strony www.efs.gov.pl

        Do udziału w projekcie systemowym zostało zakwalifikowanych 20 Beneficjentów 11 kobiet 9 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikowalności. Ze wszystkimi beneficjentami zostały zawarte kontrakty socjalne .Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe . Z każdą z grup w okresie maj – lipiec 2014 r zostało przeprowadzone
        -12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych
        -12 godzin doradztwa zawodowego grupowego
        - 12 godzin warsztatów zakresu edukacji społecznej
        -12 godzin zajęć informatycznych

        czytaj całość publikacji "INFORMACJA O PROJEKCIE"


        INFORMACJA

        2014-05-07

        Firma usługowo – Handlowa „Wiraż” prowadzi rekrutację do projektu Pt „ Zawód kierowcy gwarancja konkurencyjności” w ramach priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

        czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


        Ogłoszenie o naborze beneficjentów do udziału w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”.

        2014-03-25

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
        ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym
        „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”.

        Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
        Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób i rodzin z gminy Zawichost korzystających z pomocy społecznej w szczególności z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, bezradności poprzez realizacje działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.

        czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze beneficjentów do udziału w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”."

        Dołączone pliki:


        Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

        2013-08-30

        link do strony www.efs.gov.pl

        W miesiącach marzec –czerwiec 2013r w ramach projektu systemowego odbyły się zajęcia z beneficjentami w ramach aktywnej integracji. Celem zajęć było nabycie lub poszerzenie umiejętności dających możliwości wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 21 osób w tym 10 mężczyzn 11 kobiet, które spełniały kryteria rekrutacji określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenci pracowali w dwóch grupach

        czytaj całość publikacji "Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost "


        Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

        2012-09-03

        Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

        W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


        Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

        2012-06-12

        Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.


        Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

        2012-05-21

        Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

        czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

        Dołączone pliki:


        Wzór oferty, CV, Oświadczenie

        2011-12-22

        link do strony www.efs.gov.pl

        Wzór oferty, CV, Oświadczenie

        Dołączone pliki:


        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011

        2011-12-22

        link do strony www.efs.gov.pl

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu systemowego
        Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
        Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
        Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
        Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.01.2012 – 31.12.2012

        czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011"


        „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

        2011-05-09

        Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

        czytaj całość publikacji "„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy"



        wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

        przejdź do góry...

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji