Menu główne

Zamówienia publiczne


Informacja z otwarcia ofet

2018-07-05

Gmina Zawichost /Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje że

czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofet"

Dołączone pliki:


Informacja dla wykonawców nr 1

2018-06-27

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

2018-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny"


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości

2018-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na środków czystości

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych

2018-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych do zajęć plastycznych

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

2018-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych "

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe 6/2017

2017-11-06

ZAPROSZENIE
Zamawiający :
GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 35
27-630 Zawichost
Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 6/2017"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe 5/2017

2017-11-06

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach działalności placówek wsparcia dziennego.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 5/2017"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 4/2017

2017-10-31

Zaproszenie do złożenia oferty na zadani nr 1 - Biletów dla grupy 40 dzieci na basen zgodnie z harmonogramem, zadanie nr 2 - Dostawa biletów do teatru w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat, oraz rodziców dzieci, zadanie nr 3 - Dostawa biletów do kina w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat , oraz rodziców dzieci

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 4/2017"

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-10-17

na świadczenie usług w zakresie sprzątania w świetlicach w Dziurowie i Podszynie w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-17

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki – uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-10-17

na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-16

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-16

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe 4/2017

2017-10-06

na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 4/2017"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyniku

2017-10-05

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku"

Dołączone pliki:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-10-04

Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania

2017-10-02

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-09-29

Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost.

czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dołączone pliki:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-09-29

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 3/2017

2017-09-26

Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 3/2017"

Dołączone pliki:


Informacja

2017-09-26

Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne\"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost\"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-09-21

Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-09-18

Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne w okresie od 2.10.2017r. do 30.06.2019 r. - uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-09-13

Prowadzone z godnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania " dowożenia i podawania posiłków uczestnikom "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-09-08

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyniku

2017-07-21

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2017-07-18

  GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na : Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zapytanie ofertowe nr 2/2017

   2017-07-10

   Zapytanie ofertowe nr 2/2017

   Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
   30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

   1. Zamawiający :
   Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

   Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 2/2017"

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2017-07-03

   do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost w budynkach OSP pod działalność ośrodków wsparcia, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016

   Zamawiający :

   GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
   ul. Żeromskiego 35
   27-630 Zawichost
   Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
   E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: - www.zawichost.ops.info.pl

   czytaj całość publikacji " ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyniku

   2015-05-18

   Ogłoszenie o wyniku

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

   2015-05-06

   Modyfikacja załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

   2015-04-29

   Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie
   z wymogami określonymi w ramowej umowie o dofinansowanie
   Projektu nr: UDA-POKL.-07.01.01-26-052/14-02 Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.05.2014 r.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyniku postępowania

   2014-07-31

   link do strony www.efs.gov.pl

   Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku postępowania"


   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

   2014-07-16

   link do strony www.efs.gov.pl

   Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014

   Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl, oraz www.jo.zawichost.pl , jak również przesłano do Państwa wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
   Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014"

   Dołączone pliki:


   Wzór oferty, CV, Oświadczenie

   2011-12-22

   link do strony www.efs.gov.pl

   Wzór oferty, CV, Oświadczenie

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011

   2011-12-22

   link do strony www.efs.gov.pl

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu systemowego
   Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
   Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.01.2012 – 31.12.2012

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011"


   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji